Marknad & Målgrupp


Vi vänder oss främst till ägarledda eller ägarstyrda bolag med en årsomsättning på SEK 25-250 miljoner.
 
Målgrupp är företag inom tillverkningsindustri, handel, import- och exportföretag, grossist- och detaljistföretag.

Tjänster


Vi erbjuder tjänster enligt en 3-stegsmodell. Syftet är att tydliggöra bolagets värde och säkerställa bolagets kapitalbehov.

Dessa tjänster ska fungera som ett stöd genom hela processen:
  1. Finansiell analys och planering
  2. Finansiering - säkerställande av kapitalbehov
  3. Strukturaffärer - förvärv och ägarförändringar

Bank & Finansrådgivning


Vi har lång erfarenhet från bank- och finansmarknaden. Vi kan erbjuda rådgivning till företagsledning, styrelse och ägare i viktiga strategiska och taktiska frågor.
 
Det kan röra sig om värde- såväl som förtroendeskapande åtgärder och beslut vid lönsamhetsfrågor.

Affärsidé


Vår affärsidé är att genomföra olika värdeskapande åtgärder för företag, som ska möjliggöra tillväxt med lönsamhet.