Om Kaj Tiblad AB


Kaj Tiblad startade företaget hösten 2011 efter en 40-årig karriär inom bank- och finansmarknaden i olika roller med både nationell och internationell anknytning.

Den långa erfarenhet från bank- och finansmarknaden kombinerat med förmågan att möta förändringar är betydelsefull för att kunna hantera nya situationer, kundspecifika behov och olika utmaningar.

Karaktärsdrag som att vara ansvarsfull, målmedveten och uthållig i de uppdrag, som han engagerats i, har utgjort grunden till hans professionella karriär och de tjänster, som nu efterfrågas.

Den positiva grundsynen och engagemanget underlättar vid skapandet av nya professionella relationer.

Hans nätverk består av kompetenta och pålitliga personer, där inspiration och kunskapsutbyte fortlöpande sker.


Historik


Bankdirektör - Biträdande direktör - Utlandschef
BOHUSBANKEN - DANSKE BANK Sverige Filial år 1979 - 2011

Biträdande finanschef
BROSTRÖMS REDERI AB år 1975 - 1979

Ordinarie banktjänsteman utlandsrörelsen
SEB SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN år 1971 - 1975


Förtroende & Styrelseuppdrag


- President i Majorna Rotaryklubb år 2012-2013
- Styrelseordförande i Kungälv Kode GK år 1991-1995
- Styrelseledamot i MAN B & W Diesel Sverige AB år 1986-1996